Tłumaczenia

Cennik

Tłumaczenie przysięgłe (1125 znaków na stronę ) ceny brutto

Grupa językowa

Język obcy na polski

Polski na język obcy

I

43,00 zł

48,00 zł

II

53,00 zł

58,00 złI grupa językowa: angielski, niemiecki, rosyjski
II grupa językowa: włoski, hiszpański, francuski

Okres rozliczeniowy zaczyna się od następnego dnia po złożeniu zamówienia.
Istnieje możliwość negocjacji cen.
Jeżeli tłumaczony tekst ma mniej niż 1800 znaków obowiązuje cena jak za pełną stronę

Tłumaczenie pisemne zwykłe (1800 znaków na stronę ) ceny brutto

Grupa Językowa

Tryb zwykły

do 5 stron dziennie

Tryb przyspieszony

do 8 stron dziennie

Tryb ekspresowy

do 15 stron dziennie


Język obcy na polski

Polski na język obcy

Język obcy na polski

Polski na język obcy

Język obcy na polski

Polski na język obcy

I

35,00 zł

38,00 zł

40,00 zł

42,00 zł

45,00 zł

48,00 zł

II

45,00 zł

48,00 zł

50,00 zł

52,00 zł

55,00 zł

58,00 zł